Privacybeleid

StockVisor respecteert jouw privacy en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken en dienstverlening, transacties en overeenkomsten met StockVisor.

Vastleggen en verwerken van gegevens

StockVisor kan gegevens van je verwerken. Door jou verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van StockVisor. Deze gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan anderen.

StockVisor gebruikt je gegevens alleen voor de uitvoering van een overeenkomst, het verlenen van diensten en/of om je met een nieuwsbrief te informeren over producten en diensten van StockVisor. Dit laatste alleen wanneer je daar prijs op stelt. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven via een link in de nieuwsbrief.

Bij het vastleggen van gegevens gaat het bijvoorbeeld om:

  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • aanvullende informatie die nodig is voor de uitvoering van de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

StockVisor bewaart je gegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld en om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht/dienstverlening te waarborgen.

StockVisor zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

SSL-verbinding

Wanneer je gebruik maakt van een (contact)formulier, worden je gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat de website www.stockvisor.nl gebruik maakt van een SSL-certificaat. De gegevens worden gemaild naar StockVisor, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren en dergelijke. stockvisor.nl maakt op deze website geen gebruik van cookies.

Inzage

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek hiertoe mailen naar info(at)stockvisor.nl of sturen naar:

StockVisor
Mercurius 2
5505 NX Veldhoven

Geef heel specifiek aan om welke gegevens het gaat zodat daar geen onduidelijkheid over kan ontstaan. StockVisor zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Links naar websites

Op de site van StockVisor, www.stockvisor.nl, staan hyperlinks naar andere websites. StockVisor is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waar www.stockvisor.nl naar verwijst.

Wijzigingen

StockVisor kan de inhoud van haar privacybeleid wijzigen zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op de website volstaat. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.